Meist

Audit & Consult on audiitorettevõtja, kus tegutsevad pikaajalise kogemusega vandeaudiitorid ning maksu- ja ärinõustajad. Meie meeskonnas on ka riiklikult tunnustatud finantsekspert ning pankrotihaldur.

Meie klientideks on Eesti ettevõtted erinevatest tegevusvaldkondadest ning ka avaliku sektori üksused.

Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele professionaalseid teenuseid, mille keskmes on kliendi vajadused. Pakkumise saamiseks võta meiega ühendust ning töötame välja teile sobivad lahendused!

Meie Teenused

Audiitorteenus

Audiitor annab kindlustunde, et ettevõtte finantsaruanded on vastavuses teatud reeglitega ning et kolmandad osapooled saaksid aruande põhjal tõese ülevaate ettevõtte majanduslikust seisust.

Äri- ja maksunõustamine

Äri- ja maksunõustamine on valdkonnad, millega ettevõtjad igapäevaselt kõige enam kokku puutuvad.

Maksejõuetus ja saneerimine

Pankrotiõigusega võib ettevõtjal tekkida kokkupuude nii ülevõlastatuse olukorras kui ka võlausaldaja rollis. Saneerimismenetluse näol on tegemist seadusest tuleneva pankrotikaitsega.

Riiklikult tunnustatud ekspert

Kohtuekspertiisi seaduse tähenduses annavad eksperdiarvamusi eeskätt kohtueksperdid ning riiklikult tunnustatud eksperdid.