Riiklikult tunnustatud ekspert

Eksperdiarvamuse eesmärgiks on anda kriminaalmenetluses, tsiviil- või halduskohtumenetluses, samuti väärteomenetluses tõendamise seisukohalt tähtsa asjaolu kohta kategooriline või tõenäoline eksperdijäreldus. Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja peab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Eksperdiarvamuse sisuks olevad küsimused formuleerivad menetluse pooled ning lõplikult kinnitab küsimused kohus. Kindluse huvides tasub eksperdina alati kasutada riiklikult tunnustatud eksperti, kuivõrd see annab suurema kindlustunde, et ka kohus aktsepteerib isikut eksperdina ning jäävad ära eksperdi nimetamisega seotud vaidlused. Meie partner Urmas Võimre on kantud riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja.

Finantsekspertiiside enamlevinud näideteks on kahju suuruse hindamine, immateriaalse vara (sh väärtpaberid) väärtuse määramine, samuti saneerimiskavade hindamine ja maksejõuetuse tekkimise põhjuste ning aja määratlemine. Eksperdiarvamusel on vaidluse seisukohalt reeglina tähtis tõenduslik roll, kuigi lõplikult lahendab vaidluse kohus, hinnates kõiki tõendeid nende kogumis.

Kui teil on tekkinud vajadus eksperdiarvamuse järele, võtke meiega ühendust!

Võta meiega ühendust