Pakendiaudit

Pakendi koguste üle arvestuse pidamise ning pakendiliikide lõikes andmete esitamise kohustus on Eestis ettevõtetel, kes toovad esmakordselt Eesti turule pakendeid. Pakendi mõiste alla kuuluvad nii müügipakendid, mille sisse ettevõte oma müüdavat kaupa pakendab kui ka transpordipakend nagu näiteks pappkastid ja puidust kaubaalused, mida kasutatakse kauba vedamisel.

Kui ettevõtte poolt esmakordselt maale toodud pakendite kogus ületab viis tonni kalendriaastas, tuleb pakendiregistrile esitatavatele andmetele tellida audiitorkontroll ehk pakendi audit. Samuti on audiitorkontroll kohustuslik taaskasutusorganisatsioonidele.

Pakendiaruande audiitorkontrolli läbiviimisel lähtume pakendiseaduses kehtestatud nõuetest. Töövõtt viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste kindlustandvate teenuste standardiga ning tegemist on piiratud kindlustandva teenusega. Töö lõpptulemusena valmib ettevõtte pakendiaruande kohta audiitori aruanne, mis esitatakse koos pakendiaruandega taaskasutusorganisatsioonile.

Kui soovid rohkem infot pakendiaruande audiitorkontrolli teenuse kohta, võta meiega ühendust!

Mis juhtub siis, kui ettevõte pakenditega seonduvaid regulatsioone siiani korrektselt täitnud ei ole? Küsi meilt ja saa teada! Saame ettevõtteid aidata ka pakendite koguste arvestussüsteemi väljatöötamisel.

Võta meiega ühendust