Audiitorteenus

Audit

Audiitor annab kindlustunde, et ettevõtte finantsaruanded on vastavuses teatud reeglitega ning et kolmandad osapooled saaksid aruande põhjal tõese ülevaate ettevõtte majanduslikust seisust.

Loe edasi

Ülevaatus

Ülevaatus ei ole finantsaruande audit ja seetõttu pakub ülevaatus väiksemat kindlustunnet. Ülevaatuse käigus veendub audiitor, et finantsaruanne ei sisaldaks olulisi vigu.

Loe edasi

Pakendiaudit

Kui ettevõtte poolt esmakordselt maale toodud pakendite kogus ületab viis tonni kalendriaastas, tuleb pakendiregistrile esitatavatele andmetele tellida audiitorkontroll ehk pakendi audit.

Loe edasi

Projektiauditid

Ettevõtted või avaliku sektori asutused, kes on saanud rahastust Euroopa Liidu struktuurifondidest, Eesti kohalikelt rakendusüksustest või muudelt finantseerijatelt, vajavad sageli projektide finantsaruandluse auditeerimise teenust.

Loe edasi

Eriotstarbelised audiitori töövõtud

Eriotstarbelisteks vandeaudiitori töövõttudeks on näiteks mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontroll vandeaudiitori poolt, tehingute seaduslikkuse kontroll, äriseadustiku alusel teostatav erikontroll, ühinemislepingu kontroll ja muud teenused.

Loe edasi

Võta meiega ühendust