Ülevaatus

Ülevaatuse kohustuse sätestab audiitortegevuse seadus. Ülevaatuse võib alati asendada auditiga, kui soovitakse saada suuremat kindlustunnet finantsaruande õigsuse osas.

Ülevaatuse käigus piirdume enamasti analüütiliste testide ja juhtkonna intervjuudega ning erinevalt auditist ei testi me põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ning finantsaruande koostamise kontrolliprotseduure. Seetõttu valmib ülevaatus üldjuhul kiiremini ning väiksemate kuludega kui audit.

Kui sinu ettevõte vajab ülevaatuse teenust, võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust