Maksejõuetus ja saneerimine

Pankrot on kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlausaldaja seisukohalt tekib pankrotiavalduse esitamisel mitmeid küsimusi – kuidas põhistada võlgniku maksejõuetust, kas ja kuidas finantseerida pankrotimenetlust raugemise vältimiseks, kuidas teatada oma nõuetest võlgniku vastu, samuti, kas väljamaksed pankrotivarast on arvutatud õigesti. Pankrotimenetlust korraldavad pankrotihaldur ning kohus. Meie ettevõttes tegutseb pankrotihaldur Urmas Võimre.

Saneerimismenetlusega on võimalik saada seaduslikku kaitset pankroti vastu ning ületada majanduslikud raskused. Enamlevinud saneerimisabinõud on võlgniku kohustuste vähendamine ning kohustuste tasumise tähtaja pikendamine. Teatud juhtudel on võimalik saneerimiskava kinnitada ka ilma võlausaldajate enamuse toetuseta, mille korral nimetab kohus saneerimiskava hindamiseks eksperdid. Saneerimismenetluses täidavad keskset rolli ettevõtja ise, saneerimisnõustaja ning kohus.

Kui vajad spetsialisti abi, võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust