Projektiauditid

Ettevõtted või avaliku sektori asutused, kes on saanud rahastust Euroopa Liidu struktuurifondidest, Eesti kohalikelt rakendusüksustelt või muudelt finantseerijatelt, vajavad sageli projektide finantsaruandluse auditeerimise teenust.

Meie vandeaudiitorid Ree Teinberg ja Kairi Luigelaht-Teder omavad selliste töövõttude läbiviimiseks vajalikku kogemust. Projektiauditi töövõtud viiakse läbi võttes arvesse rahvusvahelisi auditeerimise standardeid või muid asjakohaseid standardeid ning arvestades ka rahastaja poolt ette nähtud juhendmaterjale ning nõudeid töö lõpptulemusele.

Projekti auditeerimise vajadusega tasub arvestada juba projekti eelarvet koostades. Kui vajad projekti auditeerimise teenust, võta meiega ühendust!

Võta meiega ühendust