Äri- ja maksunõustamine

Ärinõustamise järele võib tekkida vajadus nii mitterahalise sissemakse hindamisel äriühingu asutamisel kui ka äriühingu lõpetamisel ning sellele järgneva likvideerimise läbiviimisel. Keerukamateks ärinõustamise valdkondadeks on ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised, mille käigus võib osutuda vajalikuks hinnata, kas ühendatavate ühingute varast piisab kapitali suurendamiseks, kas äriseadustikus ettenähtud asendussuhted on määratud õigesti või kas rahaline hüvitis ümberkujundamisega mittenõustunud osanikule on määratud õigesti.

Maksunduse valdkonnas on ettevõtjatel igapäevaselt suurim kokkupuude tulu- ning käibemaksuga. Olgu selleks küsimuseks topeltmaksustamise vältimine välisriigist saadud tulude edasimaksmisel või põhivara sisendkäibemaksu ümberarvestus kalendriaasta lõppemisel. Keerukamad küsimused seonduvad näiteks jagunemiste maksuneutraalsuse või ühinemise käigus ülevõetud kohustuste täitmise lubatavusega maksustamise seisukohalt.

Kui vajad äri- või maksunõustamist, siis pöördu meie poole!

Võta meiega ühendust